Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is SURE Bedding niet aansprakelijk voor eventuele duidelijk zichtbare onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen.  Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SURE Bedding, die geen eigendom zijn van SURE Bedding, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel SURE Bedding uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SURE Bedding worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij SURE Bedding en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SURE Bedding, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website