Garantiebepalingen SURE Bedding

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Naast de wettelijke garantie hanteert SURE Bedding eigen garantievoorwaarden en deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke garantie. In onderstaande artikelen staan de overige garantiebepalingen beschreven.

Artikel 1 – De start van de garantietermijn

De garanties gaan in op het moment dat SURE Bedding de producten bij u bezorgd heeft.

 

Artikel 2 – Voorwaarden voor de garantie

Wilt u aanspraak maken op de SURE Bedding Garantie, dan stellen wij de volgende voorwaarden:
• U kunt aantonen dat u bij SURE Bedding de aankoop hebt gedaan.
• De producten zijn onbeschadigd én schoon.
• U dient de producten volgens de instructies te gebruiken.

 

Artikel 3 – De productgarantie

De producten moeten op grond van de wet die eigenschappen bezitten die u bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan hebt u recht op reparatie, vervanging, ontbinding en/ of prijsvermindering. In overleg kan bij het sluiten van de overeenkomst bijzonder gebruik worden vastgelegd. SURE Bedding bepaalt op dat moment of de garanties op de producten blijven gelden. Dit wordt schriftelijk vastgelegd bij het sluiten van de overeenkomst.
Materialen als hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. SURE Bedding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen.

 

SURE Bedding hanteert de volgende garanties:

• Binnen 1 jaar na ontvangst van de goederen: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
• Binnen 2 jaar na ontvangst van de goederen: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;
• Binnen 3 jaar na ontvangst van de goederen: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper

• Bij een matras van ons eigen merk (vraag naar de selectie) met een garantieperiode van drie jaar geldt:
• Tot twee jaar na factuurdatum zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, volledig voor rekening van SURE Bedding.
• Twee jaar tot drie jaar na factuurdatum, is een derde deel van de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor rekening van SURE Bedding.
• Op textielproducten zit een jaar garantie. Uit hygiënisch oogpunt is het ruilen van textielproducten alleen mogelijk als de verpakking ongeopend is.

De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Verdergaande fabrieksgaranties neemt SURE Bedding over.
Boven op de bovengenoemde kunt u bij SURE Bedding in geval van een gegronde klacht op de volgende extra garantie rekenen, die ook geldt voor gebreken waarvan wij niet aannemelijk kunnen maken dat deze het gevolg zijn van niet normaal gebruik. Deze garantietermijnen en -bepalingen gelden niet voor het ontbreken van eigenschappen die nodig zijn voor een met SURE Bedding overeengekomen bijzonder gebruik, tenzij dit schriftelijk met SURE Bedding overeengekomen is

30 dagen proefslapen
De matrassen kunnen binnen 30 dagen na levering kosteloos omgeruild worden voor een ander matras zoals wij telefonisch hebben besproken. Prijsverschillen worden verrekend door middel van een retourbetaling of bijbetaling. De matrassen moeten in goede staat terug gestuurd worden. Verpak het product goed wanneer u het terugstuurt. Wij adviseren daarom om het verpakkingsmateriaal te bewaren. Eventuele schade aan het product door gebruik en verzending wordt in rekening gebracht

 

Artikel 4 – Betalen bij een klacht

Hebt u bij levering een gegronde klacht over een deel van uw bestelling, dan betaalt u de producten die zonder problemen zijn geleverd. U betaalt de producten waar u een gegronde klacht over hebt pas op het moment dat wij uw probleem hebben opgelost.

4.2 Betaling bij ongegronde klacht

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij –en/of verzendkosten
voor rekening van SURE Bedding. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de consument.